Menu strony
Gazeta w Irlandii

Przydatność okresowych ocen pracowników

Obecnie zatrudnienie dobrego pracownika bywa bardzo ważnym elementem funkcjonowania każdej firmy. Kiedy jednak zatrudnimy już taką osobę, która świetnie sprawdzi się na konkretnym stanowisku, musimy również zadbać o nieustanny rozwój jej kwalifikacji. Dokonuje się tego zwykle za pomocą różnego rodzaju szkoleń, wcześniej jednak musimy posiadać wiedzę na temat tego, w jakim zakresie rozwój osób pracujących w naszej firmie nie przebiega tak jakbyśmy tego oczekiwali.
Ważne jest więc zbadanie osiągnięć personelu i przeanalizowanie tego co jeszcze wymaga poprawy. W tymże celu, zwykle przeprowadza się okresowe oceny pracowników przedsiębiorstwa, które mają wykryć wszystkie szwankujące elementy w obowiązkach osób zajmujących się zadaniami na danym stanowisku. Teraz są one stosowane przez znaczną część firm w naszym kraju i dają świetne efekty.

Wśród najpopularniejszych i zarazem tych najlepszych metod mieści się technika, a tak naprawdę ocena 360 stopni. Polega ona na badaniu całkowitego otoczenia pracownika (zobacz https://poradnikpracownika.pl/-stres-w-pracy-jak-mozna-z-nim-walczyc) i w ten sposób dokonywana jest jego analiza. Ten rodzaj sprawdzania zaliczany jest do nadzwyczaj rzeczowych, ponieważ nagromadzone dane wywodzą się nie tylko od samego kontrolowanego, ale również jego partnerów, współpracowników, a nawet klientów, z jakimi miał okazję pracować. Badanie to przekazuje więc wiele wskazówek na temat kompetencji badanego i daje lepiej go zmotywować znając fakty na jego temat ze źródeł z zewnątrz. Koledzy mogą powiedzieć kilka słów na temat badanego dając informacje na temat jego konkretnych postępowań w pracy, sam oceniany, tymczasem ma możliwość własnej samooceny, co również pozwala mu naprawić własne ewentualne ujmy w działaniu.

Inne artykuły

PR przedsiębiorstwa

Public relations (w skrócie PR) to pojęcie, które w ostatnim czasie przewija się niezwykle często. Określenie to dotyczy różnorodnych czynności, których celem jest budowanie i utrzymywanie przez określoną jednostkę pozytywnych relacji z otoczeniem. Oznacza to również starania o dobry wizerunek i opinię. W przypadku przedsiębiorstw działania tego rodzaju są bardzo istotne. Dobry wizerunek firmy umożliwia zdobywanie dobrych współpracowników, a w efekcie zawieranie umów i poprawę działania firmy.


Wiele osób, gdy słyszy hasło ocena okresowa pracownika postrzega to jako działania, które mają na celu wyszukanie najgorszego pracownika w firmie i dokonanie redukcji wśród personelu. Ze względu na takie patrzenie na te sprawy, ocena pracownicza nierzadko rodzi lęk pośród osób pracujących w określonym przedsiębiorstwie. Nie powinno tak jednakże być, gdyż tego typu analizy powinny wyłącznie wykazać jak przebiega rozwój umiejętności pracownika (zobacz rozmowa kwalifikacyjna pytania i odpowiedzi) na określonym stanowisku. Jeśli rezultaty nie będą satysfakcjonujące, kolejnym działaniem przełożonych ma być poprawa możliwości, dzięki którym taki rozwój powinien mieć miejsce, a nie dokonywanie zwolnień. Dlatego też, ocena pracownicza powinna być postrzegana przez pracowników jako możliwość wskazania swoim szefom, słabych stron w funkcjonowaniu określonych sekcji firmy.

Sama ocena 360 stopni ma wpływ też na zaspokajanie oczekiwań współpracowników i ogólnej organizacji, ponieważ mierzy postępy pracy oraz daje obraz wszystkich uchybień. To zdaje się być sprawą główną do zarządzania zdrowego, silnego jak również sprawnego zespołu. Wyszukanie luk ma pomóc lepiej zmobilizować grupę oraz sprawić, iż będą bardziej zaangażowani oraz zżyci z firmą.


Ocena okresowa pracownika ma miejsce zwykle raz na pół roku albo na rok, a kryteria oceniania powinny zależeć przede wszystkim od stanowiska, które zajmuje dana osoba. Jest parę najistotniejszych sposobów wykonywania takiego rodzaju ocen.
2018/08/28, 07:11