Menu strony
Gazeta w Irlandii
Waga

Gdzie nabyć urządzenia do ważenia?

Jednym z najdawniejszych narzędzi do pomiaru w historii ludzkiej cywilizacji jest na pewno waga. To właśnie dzięki niej można było określić ile jest warty towar, taki jak mąka, czy inne zboża, które uprawiał człowiek wieki temu. W czasach starożytnych waga zyskała również inne, bardziej metaforyczne znaczenie. Stała się oznaką sprawiedliwości, a w symbolice chrześcijańskiej- jednym z atrybutów Sądu Ostatecznego. To sprawiło, że od stuleci pojawia się na rozmaitych obrazach.