Menu strony
Gazeta w Irlandii
Waga

Gdzie nabyć urządzenia do ważenia?

Jednym z najdawniejszych urządzeń mierniczych w historii ludzkości jest bez wątpienia waga. To właśnie dzięki niej człowiek mógł określić wartość towaru, takiego jak żyto, czy inne zboża, które uprawiała ludzkość wieki temu. W czasach starożytnych waga zyskała również inne, bardziej metaforyczne znaczenie. Stała się oznaką sprawiedliwości, a w młodym chrześcijaństwie- jednym z atrybutów Sądu Ostatecznego. Dzięki temu od wieków jest przedstawiana na różnych malowidłach.