Menu strony
Gazeta w Irlandii
Waga

Gdzie nabyć urządzenia do ważenia?

Jednym z najstarszych narzędzi do pomiaru w dziejach ludzkiej cywilizacji jest bez wątpienia waga. To przecież dzięki niej można było określić wartość towaru, takiego jak żyto, czy pozostałe produkty, które uprawiał człowiek wieki temu. W pradawnych czasach waga zyskała również inne, bardziej metaforyczne znaczenie. Była symbolem sprawiedliwości, a w symbolice chrześcijańskiej- jednym z symboli Sądu Ostatecznego. To sprawiło, że od stuleci pojawia się na rozmaitych obrazach.