Menu strony
Gazeta w Irlandii
Waga

Gdzie nabyć urządzenia do ważenia?

Jednym z najdawniejszych narzędzi do pomiaru w dziejach ludzkości jest na pewno waga. To właśnie dzięki niej człowiek mógł określić ile jest warty towar, taki jak pszenica, czy pozostałe produkty, które uprawiała ludzkość tysiące lat temu. W pradawnych czasach waga dostała też inne, bardziej poetyckie znaczenie. Była symbolem sprawiedliwości, a w symbolice chrześcijańskiej- jednym z symboli Sądu Ostatecznego. To sprawiło, że od stuleci jest przedstawiana na rozmaitych obrazach.