Menu strony
Gazeta w Irlandii
Przedsiębiorstwo
Mocne wejście Twojej firmy

Jakim sposobem dokonać oceny okresowej pracowników?

Oceny okresowe pracowników to dziś często stosowany sposób kontrolowania ich kompetencji, jak również weryfikacji tego jakie właściwości pracowników są pożądane na konkretnym stanowisku. Jak pokazują badania tylko nieznacznie ponad 10% dużych przedsiębiorstw oraz korporacji nie korzysta z takiego rodzaju metod nadzoru
Rozlicz się przez internet

W jaki sposób wspomóc rozwijanie się naszej firmy?

Posiadanie własnej działalności to z pewnością powód do olbrzymiej dumy. Zwłaszcza dzisiaj, w czasie globalnego kryzysu, kiedy tyle przeróżnych przedsiębiorstw musi ogłosić upadłość. Jeśli uda nam się pokonać takie trudności, to potem również sobie doskonale poradzimy.
drukarki etykiet

Drukarki przemysłowe

Kiedy posiadamy przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją albo sprzedażą, bez wątpienia mamy skład magazynowy zapełniony produktami i każdy ma etykiety. W związku z tym powinniśmy przeprowadzać spis. Szczęśliwie minęły już czasy, gdy trzeba było wykonywać to za pomocą notesu i długopisu.
erp

Najnowsze systemy zarządzania przedsiębiorstwem mogą skutecznie wpłynąć na funkcjonowanie firmy

Efektywne funkcjonowanie firmy przyświeca każdemu jej właścicielowi, który za cel stawia sobie nieustanny rozwój i jak najlepsze rezultaty finansowe. Wiele mówi się o roli dyrektorów i menadżerów w firmie, jako że to od nich w pierwszy rzędzie wymaga się sprawnego nią zarządzania. Jednak prawdą jest, że w rzeczywistości na efektywność działania firmy ma wpływ wiele czynników.

PR przedsiębiorstwa

Public relations (w skrócie PR) to pojęcie, które w ostatnim czasie przewija się niezwykle często. Określenie to dotyczy różnorodnych czynności, których celem jest budowanie i utrzymywanie przez określoną jednostkę pozytywnych relacji z otoczeniem. Oznacza to również starania o dobry wizerunek i opinię. W przypadku przedsiębiorstw działania tego rodzaju są bardzo istotne. Dobry wizerunek firmy umożliwia zdobywanie dobrych współpracowników, a w efekcie zawieranie umów i poprawę działania firmy.