Menu strony
Gazeta w Irlandii
Teren
geodezyjne przyrządy

Wrocław a możliwości związane z geodezją.

Podział nieruchomości skutkuje wydzieleniem przynajmniej dwóch nowych działek z terenu objętego procesem. Jest to istotny element procesu inwestycyjnego, który pozwala dostosować teren do planowanej inwestycji. Może również umożliwić zarządzanie prawem własności, dotyczącym wyodrębnionej części nieruchomości początkowej.