Menu strony
Gazeta w Irlandii
Teren
geodezyjne przyrządy

Wrocław a możliwości związane z geodezją.

Podział nieruchomości skutkuje wydzieleniem minimum dwóch nowych działek z nieruchomości objętego podziałem. Jest to ważny element procesu inwestycyjnego, który pozwala przystosować teren do zaplanowanej inwestycji. Pozwala również na zarządzanie prawem własności, dotyczącym wydzielonej części nieruchomości pierwotnej.