Menu strony
Gazeta w Irlandii
Sprzęt biurowy
drukarka

Akcesoria przydatne w szkole

Obecna szkoła w znaczny sposób różni się od tych, jakie istniały kilka dekad wcześniej. Różnice te widać nie tylko w sposobie uczenia i treści programów nauczania. Można je zauważyć także w wyglądzie placówek edukacyjnych oraz ich wyposażeniu. Jeżeli chodzi o publiczne placówki w Polsce, większość z nich do tej pory posiada niewystarczające wyposażenie. Ta tendencja jednak powoli ulega zmianie. Coraz częściej spotykanym urządzeniem są przykładowo tablice multimedialne dla szkół. Tradycyjne tablice z kredą stopniowo są zastępowane przez nowe rozwiązania na przykład w formie tablic z flamastrami lub właśnie tablic multimedialnych. Coraz bardziej widać w placówkach szkolnych rozwój sprzętu, choć należy przyznać że cały czas zdarza się polskim uczniom oglądać film edukacyjny z kasety video. Stary sprzęt jest jednak stopniowo zastępowany nowym.